Verkoop

Welkom op onze coronaproof webshop!


Vanuit de werkgroep Duurzame Ontwikkeling Op School werken wij op de Wonder-wijzer rond het thema' nieuw leven geven'. We hebben daarbij twee grote doelen: een steentje bijdragen aan het behoud van onze planeet door spullen te hergebruiken, en tegelijkertijd het welzijn van alle kinderen en ouders in onze gemeenschap verbeteren.


Dat is ook wat we willen bereiken met onze speelgoedverkoop: we willen speelgoed dat niet meer gebruikt wordt een tweede leven geven, maar ook kinderen én hun ouders blij maken door dat speelgoed aan een laag prijsje aan te bieden. Op die manier hopen we dat de verjaardag van Sinterklaas in ieder gezin een feest is!